- höstbus i kohagen

2011-11-07 @ 23:00:54

Roya fundersam efter att hon precis tok-jagat två stackars rådjur.. Hmpf.Vackra tjej :)
- 1:a pris i ökl viltspår

2011-10-20 @ 19:53:47
Idag kammade Roya hem sitt första 1:a pris i viltspår i öppenklass! Woho! Duktiga tjejjan! Jag är verkligen imponerad över hur duktiga de är på att spåra, helt otroligt. Hon älskar det, kanske lite för mycket ibland då hon kan bli lite väl ivrig. Hon blir väldans trött också efter ett spår, så det är absolut en bra aktivering.

Domarens kommentar var idag; "Har lite brått, men klarar uppgifterna och tar spåret elegant."
Spårtid: 19 min (vilket han sa var ideellt för detta spår).Duktiga ekipaget :)
Visst ser hon rätt stolt ut? ;)

Mentalbeskrivning 9/10-11

2011-10-19 @ 10:14:35

Fagersta BHK 2011-10-09
Mentalbeskrivare: Lennart Knutsson


1:a Kontakt hälsning

1. Avvisar kontakt med morrning eller bitförsök.

2. Undviker kontakt genom att dra sig undan.

3. Accepterar kontakt utan att besvara, drar sig inte undan.

4. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

5. Överdrivet kontaktmottagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

 

1:b Kontakt samarbete

1. Följer inte med trots flera försök att locka.

2. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

3. Följer med men är inte intresserad av testledaren.

4. Följer med villigt, engarerar sig i testledaren.

5. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

 

1:c Kontakt hantering

1. Avvisar med morrning eller bitförsök.

2. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

3. Accepterar hantering.

4. Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

5. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

 

2:a Lek 1 Leklust

1. Leker inte.

2. Leker inte men visar intresse.

3. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

4. Startar snabbt, leker aktivt.

5. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

2:b Lek Gripande

1. Griper inte.

2. Griper inte, nosar på föremålet.

3. Griper tveksamt eller med framtänderna.

4. Griper direkt med hela munnen.

5. Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

2:c Lek, Gripande och dragkamp

1. Griper inte.

2. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

3. Griper, drar emot, men släpper och tar om, alt. tuggar.

4. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

5. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar - även under den passiva delen tills testledaren släpper.

 

3: a Förföljande

1. Startar inte.

2. Startar men avbryter.

3. Startar eller springer långsamt, kan öka farten, fullföljer.

4. Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet.

5. Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända.3: a Förföljande

1. Startar inte.

2. Startar men avbryter.

3. Startar eller springer långsamt, kan öka farten, fullföljer.

4. Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet.

5. Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända.

 

3: b Förföljande - Gripande

1. Nonchalerar föremålet. alt springer inte fram.

2. Griper inte, nosar på föremålet.

3. Griper tveksamt eller med tidfördröjning.

4. Griper direkt, släpper.

5. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek.3: b Förföljande - Gripande

1. Nonchalerar föremålet. alt springer inte fram.

2. Griper inte, nosar på föremålet.

3. Griper tveksamt eller med tidfördröjning.

4. Griper direkt, släpper.

5. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek.

 

4. Aktivitet

1. Är uppmärksam, ointresserad, inaktiv.

2. Är uppmärksam och lugn, står, sitter eller ligger.

3. Är uppmärksam och i huvudsak lugn, enstaka aktivitetshöjningar.

4. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro i efterhand.

5. Växlar snabbt aktiviteter under momentet, alt. oro under hela momentet.

 

5:a Avståndsleken Intresse
1. Engagerar sig inte i figuranten.

2. Kontroll, avbrott förekommer.

3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

4. Intresserad, vill iväg, enstaka startförsök.

5. Mycket intresserad, vill iväg, upprepade startförsök.

 

5:b Avståndsleken Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden.

2. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

3. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

4. Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

5. 3. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

 

5:c Avståndsleken Nyfikenhet

1. Går ej fram till figuranten.

2. Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

3. Går fram till den dolda men talande figuranten.

4. Går fram till figuranten med låg kroppshållning och eller med tidfördröjning.

5. Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

 

5:d Avståndsleken Leklust

1. Visar inget intresse.

2. Blir aktiv men avbryter.

3. Leker kan gripa försiktigt, drar inte emot.

4.Griper, drar emot, men kan släppa och ta om.

5. Griper direkt, drar emot, släpper inte.

 

5:e Avståndsleken Samarbete

1. Visar inget intresse.

2. Blir aktiv men avbryter.

3. Är aktiv med figuranten när denna är aktiv.

4. Är aktiv med figuranten, visar även intresse mot passiv figurant.

5. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

6:a Överraskning Rädsla

1. Stannar inte eller kort stopp.

2. Hukar sig och stannar.

3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

4. Flyr högst 5 meter.

5. Flyr mer än 5 meter.

 

6:b Överraskning Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden.

2. Visar enstaka hotbeteenden.

3. Visar flera hotbeteenden och någon attack.

4. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

6:c Överraskning Nyfikenhet

1. Går fram till efter det att overallen lagts ner.

2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

3. Går fram till overallen när föraren står bredvid.

4. Går fram till overallen när föraren gått halv avståndet.

5. Går fram till overallen utan hjälp.

 

6:d Överraskning Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

2. Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

3. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag 2:a passagen.

4. Båge eller tempväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

5.  Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.


6:e Överraskning Kvarståenden intresse

1. Visar inget intresse.

2. Stannar upp, luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

3. Stannar upp, luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

4. Biter i eller leker med overallen, intresset minskar efterhand.

5. Biter i och leker med overallen vid minst 2 tillfällen.

 

7:a Ljudkänslighet Rädsla

1. Stannar inte eller kort stopp.

2. Hukar sig och stannar.

3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

4. Flyr högst 5 meter.

5. Flyr mer än 5 meter.

 

7:b Ljudkänslighet Nyfikenhet

1. Går inte fram.

2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

3. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

4. Går fram till skramlet när föraren har gått halva avståndet.

5. Går fram till skramlet utan hjälp.


7:c Ljudkänslighet Kvarstående Rädsla.

1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

2. Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

3. Båge eller tempväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a passagen.

4. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

5. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.


7:d Ljudkänslighet Kvarstående intresse.

1. Visar inget intresse.

2. Stannar upp, luktar eller tittar på skramlet mot 1 tillfällen.

3. Stannar upp, luktar eller tittar på skramlet mot minst 2 tillfällen.

4. Biter i eller leker med skramlet, intresset minskar efterhand.

5. Biter i eller leker med skramlet vid minst 2 tillfällen.

 

8:a Spöken Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden.

2. Visar enstaka hotbeteenden.

3. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

4. Visar flera hotbeteenden och ngn attack.

5. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

 

8:b Spöken Kontroll

1. Enstaka kontroll, därefter inget intresse.

2. Tittar mot spökena då och då.

3. Kontrollerar och eller handlar mot spöken, långa avbrott, ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.

4. Kontrollerar och handlar mot båda spökena, kortare avbrott.

5. Kontrollerar och eller handlar mot båda spökena under hela momentet.


8:c Spöken Rädsla

1.Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

2. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, ngn avståndsreglering.

3. Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren, växlar mellan flyktstart och kontroll.

4. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren, växlar mellan flyktstart och kontroll.

5. Backar längre än kopplets längd eller lämnar plastsen, flyr.


8:d Spöken Nyfikenhet

1.Går fram till figuranten när föraren tagit av figuranten huvudbonad.

2. Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

3. Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

4. Går fram till figuranten när föraren gått halva vägen.

5. Går fram till figuranten utan hjälp.

 

8:e Spöken Kontakttagande med figurant i spökdräkt

1. Avisar eller undviker kontaktförsök.

2. Accepterar kontakten från figurant utan att besvara den.

3. Besvarar kontakten från figuranten.

4. Tar själv kontakt med figuranten.

5. Intensivt kontakttagande med figuraten, ex hoppa och gnälla.

 

9:a Lek 2 Leklust

1. Leker inte.

2. Leker inte men visar intresse.

3. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

4. Startar snabbt, leker aktivit.

5. Startar mycket snabbt, leker mycket intensivt.

 

9:b Lek 2 Gripande

1. Griper inte.

2. Griper inte, nosar på föremålet.

3. Griper tveksamt eller med framtänderna.

4. Griper direkt med hela munnen.

5. Griper direkt, hugger föremålet i faren.

 

10. Skott

1. Visar ingen berördhet, snabb kontroll och sedan helt oberörd.

2. Avtagande kontroller under lek/passivitet, därefter oberörd.

3. Riktar intresset mot skytten, publiken, eller annat men återgår till lek/passivitet.

4. Avbryter lek eller passivitet, låser sig mot publiken, skytten eller annat, återgår inte till lek/passivitet.

5. Berörd, rädd.Planen var att ta kort vid varje moment, men eftersom Roya är rätt mammig och pappig så gick det inte. Båda fick lov att gå med, annars hade det nog påverkat testet. Lite tråkigt, men men! Här nedan är tre kort som jag hann ta iaf, haha.

1:b Kontakt samarbete
(3. Följer med men är inte intresserad av testledaren.)
Förföljande
(4. Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet.)Avståndslek

 

Godkänt anlagsprov i viltspår 30/9!

2011-10-02 @ 09:26:33
Här händer det inte mycket, men nu kändes det dax att skriva att Roya i fredags blev godkänd på anlagsprovet i viltspår. Jätteroligt! Jag tvivlade nog lite på att hon skulle bli godkänd, men där hade jag fel! Domaren berömde henne jättemycket, han sa bland annat annat hon var "spårnoga så in i norden", hon tar i princip varje bloddroppe och han tvivlade inte på att hon skulle bli en utmärkt spårhund. Roligt att höra! Själv är man ju väldigt grön så man har inte riktigt vetat om hon varit duktig och noga eller ej. Det som hon/vi skulle jobba på var arbetstempot som i fredags var lite lågt. Jag trodde att det skulle vara tvärtom faktiskt. När vi har tränat med henne har hon varit väligt ivrig, men det kan nog bero på att de spåren vi lagt inte har varit så långa, ca 200 m bara. Vi ska därför träna på längre spår så hon inte blir så trött under spåret. Vi får se om vi testar öppenklass i år, det finns en del som fortfarande ordnar prov, men de flesta har ju slutat pga jakten..


- Kärleksmums!

2011-08-09 @ 00:06:19
- Pics

2011-06-27 @ 15:42:24


- nytt handgjort koppel och halsband

2011-06-11 @ 19:18:15
Fick igår hem Royas halsband och koppel som vi beställt tillsammans med några fler från en tjej i Tjeckien.
Det är såå fint och bra gjort! Är verkligen supernöjd :)
Det blir troligtvis fler beställningar därifrån. Nästa gång kanske det blir i några färger som matchar hennes päls, som orange, brun, beige, guld.. :)

Ni kan besöka hennes sida här;
http://anima-animal.cz/
Hon driver även en RR-kennel.
Fint, va? :)

- food

2011-06-02 @ 20:31:09
Han kan om han vill, den där Mathias.. :)


- Utställning Vallentuna & systrarna bus

2011-06-01 @ 10:59:07
I lördags (28/5) åkte vi till Vallentuna för att kolla på fina RRs på hundutställningen, men även (framförallt) för att busa med syrran Vilja. Det var några månader sedan de sågs sist. De var faktiskt väldigt duktiga på utställningen. Var inte allt för dryga, hehe. Sedan åkte vi iväg till en åker där de fick busa av sig ordentligt :)


- Ridgeback-bus

2011-05-24 @ 15:44:00
I lördags (21/5) åkte vi till Kungsbyns stora rasthage för att möta upp Kiros (Mohaget's Meus Marve "Kiros") 5 månader :) Han var så gullig och snäll! En riktig buse :) Passade Roya perfekt då hon också är en riktig buse! Det var även en stor vinthundsträff där. Väldigt spännande tyckte Roya och Kiros :) Men de höll sig mest för sig själva. RR busar verkligen på RR-vis! Sötast var när de var så trötta att de låg ner och drack vatten ur vattenskålen, haha.

- vår fina tjej

2011-05-17 @ 08:02:03- Royas första viltspår

2011-05-16 @ 14:41:50
I lördags testade vi alltså på viltspår med Roya. Det gick verkligen över förväntan. Egentligen visste vi väl inte vad vi hade att vänta oss, men gud så duktig hon var! Man märkte att hon tyckte att det var lite läskigt till en början, men sen var hon så mallig över sin rådjursklöv. Jätteroligt att se att hon verkade gilla det, och att hon var så duktig. Det här kommer vi verkligen fortsätta träna mycket!Mathias förbereder Roya med sele och spårlina :)SpårarVad är detta? Lite skeptisk till en början..Sen bara nöjd och mallig :DGlad tjej :)

- viltspår

2011-05-12 @ 18:28:30

Roya med sin nya Hurtta Y-sele och spårlina :)
På lördag ska hon få testa på viltspår!


- promenad vid långsjön 1/5

2011-05-03 @ 16:18:26
I söndags var det skönt att vakna upp pigg och fräsch. Vi tog det lugnt på valborgsmässoafton, Niclas och Mari kom förbi och vi spelade ett musikspel som hette D'Jay. På söndagen tog vi en promenad kring långsjön. Vi hade tänkt gå runt hela, men det blåste på rätt rejält så vi vände efter ett tag. Rätt skönt var det ändå och Roya gjorde en del race i mossen och badade lite i sjön.Lilla rumpan :)Goding!"Nu tittar vi åt samma håll, Roya!"
Vad säger man, trotsåldern? :)Mina glada :)Lite vila

Snart så går jag ner hela vägen!

- Glad Påsk!

2011-04-23 @ 08:55:21
Påsken är här, men framförallt vårvärmen! Att man blir lika förvånad och lycklig varje år.. Det är verkligen hur skönt som helst ute och vi spenderar mesta tiden utomhus, vilket gör Roya riktigt trött. Funderar över det där med ridgebackens "andra namn"; Afrikansk lejonhund. Det klingar inte riktigt med Royas beteende. Hon ligger helst i skuggan och slappar än i solen. Hmm, hon kanske tar efter matte? Hon är inte heller någon soldyrkare, men hon pinar sig ibland. Man vill ju inte vara blekast i stan :)
Bus i kohagen med RossiRoya, husse & matte i kohagen<3

RSS 2.0